Αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο


Μάρτιος 2004

Αυτό είναι ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στα μέλη που είναι στο Συμβουλευτικό Κέντρο, όπως εσύ.
Είναι εθελοντικό, πράγμα που σημαίνει ότι το συμπληρώνεις, αν θέλεις. Είναι ανώνυμο και οι πληροφορίες που δίνεις είναι εμπιστευτικές. 
Οι απαντήσεις σου είναι πολύ χρήσιμες για να εκτιμήσουμε την ποιότητα 
των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού Κέντρου, μέσω της καταγραφής της γνώμης των μελών 
που βρίσκονται στο Κέντρο.
Όπως καταλαβαίνεις οι απαντήσεις σου θα εξετασθούν μαζί με τις απαντήσεις άλλων μελών και θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου. Για αυτό θα επιθυμούσαμε οι απαντήσεις σου να είναι πραγματικές και ειλικρινείς. Αν αισθάνεσαι ότι σε κάποια ερώτηση δεν θέλεις να απαντήσεις ή ότι δεν γνωρίζεις το θέμα της, είναι καλύτερα να μην δώσεις απάντηση από το να γράψεις μαι ανακριβή απάντηση.
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν μετά από την ανάλυση των στοιχείων για να αξιοποιηθούν από τα μέλη και το προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου.
 

Σε ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέτεις για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Υπάρχουν 28 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο