Αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται στη Θεραπευτική Κοινότητα


Αυτό είναι ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στα μέλη που βρίσκονται στη Θεραπευτική Κοινότητα ή στην κύρια φάσφη θεραπείας, όπως εσύ. Είναι εθελοντικό, πράγμα που σημαίνει ότι το συμπληρώνεις, αν θέλεις. Είναι ανώνυμο και οι πληροφορίες που δίνεις είναι εμπιστευτικές.  Οι απαντήσεις σου είναι πολύ χρήσιμες για να εκτιμήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών της Θεραπευτικής Κοινότητας  μέσω της καταγραφής της γνώμης των μελών που βρίσκονται στη Θεραπευτική Κοινότητα ή στην κύρια Θεραπευτική Φάση των προγραμμάτων που συμμετέχουν. Όπως καταλαβαίνεις οι απαντήσεις σου θα εξετασθούν μαζί με τις απαντήσεις άλλων μελών και θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας και τη ζωή στη Θεραπευτική Κοινότηταή στην κύρια φάση θεραπείας. Για αυτό θα επιθυμούσαμε οι απαντήσεις σου να είναι πραγματικές και ειλικρινείς. Αν αισθάνεσαι ότι σε κάποια ερώτηση δεν θέλεις να απαντήσεις ή ότι δεν γνωρίζεις το θέμα της, είναι καλύτερα να μην δώσεις απάντηση από το να γράψεις μια ανακριβή απάντηση. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν μετά από την ανάλυση των στοιχείων για να αξιοποιηθούν από τα μέλη και το προσωπικό της Θεραπευτικής Κοινότητας ή της κύριας φάσης θεραπείας.

Σε ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέτεις για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
There are 28 questions in this survey.