Έρευνα Εργαζομένων στο ΚΕ.Θ.Ε.Α


Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. ανέθεσε στο Great Place to Work ® Intsitute Hellas μια έρευνα αποτίμησης των απόψεων των εργαζομένων του αναφορικά με το εργασιακό τους περιβάλλον. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αυτής της έρευνας με κάθε ειλικρίνεια.

Το Great Place to Work ® Intsitute Hellas είναι ένας οργανισμός ειδικευμένος στο να αποτιμά, να αξιολογεί και να συμβουλεύει τις εταιρείες αναφορικά με το εργασιακό τους περιβάλλον. Οι απαντήσεις σας σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα αξιοποιηθούν με σκοπό να εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα του οργανισμού σας καθώς και οι δυνατότητες βελτίωσης του.

Η ειλικρίνεια των απαντήσεων σας είναι καθοριστική για την επιτυχία της έρευνας και για την ακριβή αποτύπωση του εργασιακού σας κλίματος. Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες, τα αποτελέσματα θα παρουσιασθούν συνολικά και διασφαλίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιηθούνα στον οργανισμό σας μεμονωμένες απαντήσεις. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Οδηγίες

Για κάθε μία από τις φράσεις που ακολουθούν, έχετε τη δυνατότητα  να απαντήσετε με μια από τις 5 επιλογές που σας παρουσιάζονται διπλά. Αναλογιστείτε τις απαντήσεις που θα δώσετε από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες:

Τον Οργανισμό στο σύνολό του και Β) Το Θεραπευτικό Πρόγραμμα /  Τομέα στον οποίο ανήκετε.

Α. Τον Οργανισό στο σύνολο του και Β) Το Θεραπευτικό Πρόγραμμα / Τομέα στον οποίο ανήκετε.

Α. Οργανισμός: αναφέρεται στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. στο σύνολό του. Όπου υπάρχει ο όρος Διοίκηση στον Οργανισμό, αφορά στο Διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και στην εν γένει διοικητική ομάδου του οργανισμού την οποία αντιλαμβάνεσθε ώς τη Διοίκηση του.

Β. Θεραπευτικό Πρόγραμμα / Τομέας: αναφέρεται στην επί μέρους ομάδα στην οποία εργάζεσθε. Ο όρος Διοίκηση  σε αυτή την περίπτωση αφορά στον Υπεύθυνο του προγράμματος ή του τομέα και στην γενικότερη διοικητική του ομάδα.

Παρακαλούμε σημειώστε την απάντησή σας βάζοντας ένα (χ) στο τετραγωνάκι που κάθε φορά σας αντιπροσωπεύει καλύτερα. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να απαντήσετε αφήστε το χώρο κενό.


Υπάρχουν 16 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο