Αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται στη φάση Κοινωνικής Επανένταξης


Αυτό είναι ένα ερωτηματόλογιο που απευθύνεται στα μέλη που βρίσκονται στο στάδιο του Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης, όπως εσύ. Είναι εθελοντικό, πράγμα που σημαίνει ότι το συμπληρώνεις, αν θέλεις. Είναι ανώνυμο και οι πληροφορίες που δίνεις είναι εμπιστευτικές. 

Οι απαντήσεις σου είναι πολύ χρήσιμες για να εκτιμήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης μέσω της καταγραφής της γνώμης των μελών που βρίσκονται στην τελευταία φάση του προγράμματος.

Οι απαντήσεις σου θα εξετασθούν μαζί με τις απαντήσεις άλλων μελών και θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης. Για αυτό θα επιθυμούσαμε οι απαντήσεις σου να είναι πραγματικές και ειλικρινείς. Αν αισθάνεσαι ότι σε κάποια ερώτηση δεν θέλεις να απαντήσεις ή ότι δεν γνωρίζεις το θέμα της, είναι καλύτερα να μην δώσεις απάντηση από το να γράψεις μαι ανακριβή απάντηση.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν μετά από την ανάλυση των στοιχείων για να αξιοποιηθούν από τα μέλη και το προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης.

Σε ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέτεις στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.
Υπάρχουν 27 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο