Αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πρόγραμμα


Αυτό είναι ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στα μέλη που βρίσκονται στο Πρόγραμμα, όπως εσύ. Είναι εθελοντικό, πράγμα που σημαίνει ότι το συμπληρώνεις, αν θέλεις. Είναι ανώνυμο και οι πληροφορίες που δίνεις είναι εμπιστευτικές. 

Οι απαντήσεις σου είναι πολύ χρήσιμες για να εκτιμήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών του Προγράμματος μέσω της καταγραφής της γνώμης των μελών που βρίσκονται στο πρόγραμμα.

Οι απαντήσεις σου θα εξετασθούν μαζί με τις απαντήσεις άλλων μελών και θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του Προγράμματος. Για αυτό θα επιθυμούσαμε οι απαντήσεις σου να είναι πραγματικές και ειλικρινείς. Αν αισθάνεσαι ότι σε κάποια ερώτηση δεν θέλεις να απαντήσεις ή ότι δεν γνωρίζεις το θέμα της, είναι καλύτερα να μην δώσεις απάντηση από το να γράψεις μαι ανακριβή απάντηση.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν μετά από την ανάλυση των στοιχείων για να αξιοποιηθούν από τα μέλη και το προσωπικό του Προγράμματος.

Σε ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέτεις για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Υπάρχουν 14 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο